Βότανα & Υγεία - Οδηγός βοτάνων

Τα βότανα που βρίσκονται σε αφθονία στη φύση χρησιμοποιούνται από την
# #

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα στη σύγχρονη βοτανική με τη βοήθεια της ιατρικής

Η εφαρμογή “Βότανα και Υγεία” προσφέρει έναν πλήρη οδηγό θεραπευτικών και ευεργετικών βοτάνων

Η κατηγορία “Βότανα” περιέχει 151 θεραπευτικά φυτά με φωτογραφία, περιγραφή και ενδείξεις για την πάθηση την οποία θεραπεύουν

Μπορείτε να αναζητήσετε οποιοδήποτε βότανο από το πεδίο αναζήτησης που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η εφαρμογή προσφέρεται αποκλειστικά για εγκυκλοπαιδικούς σκοπούς. Αν γίνει χρήση των βοτάνων τότε αυτή θα είναι για βοηθητικό σκοπό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει κάποια ιατροφαρμακευτική αγωγή. Η χρήση των βοτάνων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν υπόδειξης κάποιου ιατρού ή φαρμακοποιού. Η αλόγιστη χρήση μπορεί να αποφέρει αντίθετα αποτελέσματα

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones