Άγιος Μάξιμος Ομολογητής Ρητά

http://www.greekapps.info/2017/11/blog-post.html#greekapps
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής Ρητά

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής - 400 Κεφάλαια Περί Αγάπης (Ορθοδοξία - Πατερικά Κείμενα)
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones