Η Αθήνα στο χέρι σου - Athens City


Η εφαρμογή έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και την άμεση εύρεση όλων το πληροφοριών που χρειάζεστε για την Αθήνα


Η εφαρμογή είναι σε δοκιμαστικό στάδιο. Ενδέχεται να παρουσιάσει αστάθειες


  Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης   Η Αθήνα στο χέρι - Athens City (Unreleased) - στιγμιότυπο οθόνης  
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones