ΚΑΤAPPΟΛΕΜΩ το διαβήτη

Η εφαρμογή «ΚΑΤAPPΟΛΕΜΩ το διαβήτη» είναι ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό
# #

βοήθημα για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικά κείμενα που συντάχθηκαν από έγκριτους επαγγελματίες υγείας και αποσκοπεί να προσφέρει ενημέρωση, συμβουλές και απαντήσεις στα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πάσχοντα.

Η εφαρμογή τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones