Σήματα - Driver's Quiz

Η εφαρμογή περιέχει όλες οι ερωτήσεις του Υπουργείου Μεταφορών ανά κατηγορία.
Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε την εξέταση όπως θα ήταν η πραγματική (μετρώντας τον χρόνο). Έπειτα σας δείχνει τα αποτελέσματα και τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που απαντήσατε λάθος
  Σήματα - Driver's Quiz - στιγμιότυπο οθόνης   Σήματα - Driver's Quiz - στιγμιότυπο οθόνης   Σήματα - Driver's Quiz - στιγμιότυπο οθόνης   Σήματα - Driver's Quiz - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones