Νομοπαίδεια

Η Νομοπαίδεια, η Βάση Νομικών Πληροφοριών της εταιρίας νομικών εκδόσεων "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" σε ειδική εφαρμογή για κινητό
Νομοθεσία:
- τεράστια βάση νομοθετικών κειμένων που καλύπτουν όλους τους κλάδους δικαίου
- διαρκής ενημέρωση
- παρακολούθηση /καταχώρηση κάθε δημοσιευομένου ΦΕΚ
- άμεση μεταφορά/ ενσωμάτωση στην βάση όλων των τροποποιήσεων
- αποστολή ενημερωτικών newsletter με όλη την νομοθετική και όχι μόνο επικαιρότητα

  Νομοπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Νομοπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Νομοπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης   Νομοπαίδεια - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones