Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων 2017

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας για το όχημά σας, καθώς και να πάρετε πληροφορίες για την κατηγορία φορολόγησης του οχήματος.
Ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αναθεωρημένο νόμο ν.4410/2016 άρθρο 46 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016)
Επίσης μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη εγκύκλιο σε μορφή pdf.
Σε αυτή την έκδοση υποστηρίζονται :
Ι.Χ. αυτοκίνητα
Ι.Χ. φορτηγά
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones