Παγκόσμια Γεωγραφία

Η Παγκόσμια Γεωγραφία είναι ένα παιχνίδι που θα σας βοηθήσει να μάθετε τα πάντα για τις χώρες, τους χάρτες, τις σημαίες, τις πρωτεύουσες, τον πληθυσμό, τη θρησκεία, τη γλώσσα, το νόμισμα και πολλά άλλα. Αυτό το παιχνίδι θα σας βοηθήσει να μάθετε τα πάντα για τη γεωγραφία με τον πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο
- 6000 ερωτήσεις σε 4 επίπεδα δυσκολίας
- Πάνω από 2000 διαφορετικές εικόνες
- 400 διαφορετικές χώρες, περιφέρειες και νησιά
- Εκπαιδευτείτε πάνω στις αδυναμίες σας μετά από κάθε παιχνίδι
- Παγκόσμια κατάταξη, Εγκυκλοπαίδεια
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones