Φυσική - Μηχανική 1

Η εφαρμογή αυτή έχει ως σκοπό, με απλά λόγια και ευχάριστο τρόπο, να βοηθήσει στην κατανόηση βασικών εννοιών της Φυσικής. Εξετάζει βασικές έννοιες των ευθύγραμμων κινήσεων. Περιλαμβάνει:

1. Σχετικές κινήσεις
2. Τροχιά
3. Χρονική στιγμή - χρονική διάρκεια
4. Θέση πάνω σε άξονα
5. Μετατόπιση
6. Απόσταση
7. Ακινησία
8. Ταχύτητα
9. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
10. Διάγραμμα θέσης - χρόνου στην Ε.Ο.Κ
11. Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου στην Ε.Ο.Κ
12. Επιτάχυνση
13. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
14. Διάγραμμα θέσης - χρόνου στην Ε.Ο.Μ.Κ
15. Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου στην Ε.Ο.Μ.Κ
16. Διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου στην Ε.Ο.Μ.Κ


Λήψη εφαρμογής από το Google play

Λήψη εφαρμογής από το Google play Desktop

Λήψη εφαρμογής από το ApkPure


  Φυσική - Μηχανική 1 - στιγμιότυπο οθόνης   Φυσική - Μηχανική 1 - στιγμιότυπο οθόνης   Φυσική - Μηχανική 1 - στιγμιότυπο οθόνης   Φυσική - Μηχανική 1 - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones