Φυσική - Μηχανική 2

Η εφαρμογή αυτή έχει ως σκοπό, με απλά λόγια και ευχάριστο τρόπο, να βοηθήσει στην κατανόηση βασικών εννοιών της Φυσικής. Σε αυτή την εφαρμογή περιλαμβάνονται:

1. Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων
2. Αδράνεια
3. Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
4. Δεύτερος Νόμος του Νέυτωνα
5. Η έννοια του βάρους
6. Ελεύθερη πτώση
7. Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
8. Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
9. Ανάλυση σε συνιστώσες
10. Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων
11. Τριβή
12. Ομαλή κυκλική κίνηση


Λήψη εφαρμογής από το Google play

Λήψη εφαρμογής από το Google play Desktop

Λήψη εφαρμογής από το ApkPure



  Φυσική - Μηχανική 2 - στιγμιότυπο οθόνης   Φυσική - Μηχανική 2 - στιγμιότυπο οθόνης   Φυσική - Μηχανική 2 - στιγμιότυπο οθόνης   Φυσική - Μηχανική 2 - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones