Βαθμολόγιο

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την καρτέλα μαθητές, όπου καταχωρούνται όλοι οι μαθητές. Όταν κάποιος μαθητής καθίσταται ανενεργός μπαίνει στο αρχείο. Αυτό γίνεται με παρατεταμένο κλικ πάνω σε οποιονδήποτε μαθητή της λίστας
2. Την καρτέλα τμήματα, όπου καταχωρούνται τα τμήματα κάθε χρονιάς και στη συνέχεια σε κάθε τμήμα οι μαθητές του. Με παρατεταμένο κλικ πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα, το τοποθετούμε στο αρχείο. Με απλό κλικ πάνω σε οποιοδήποτε μαθητή τμήματος βλέπουμε τις βαθμολογίες του.
3. Την καρτέλα βαθμολογίες, όπου καταχωρούνται το είδος της της βαθμολογίας, η ημερομηνία, κλπ.

Στις λίστες μαθητών, τμημάτων και βαθμολογιών με σύρσιμο προς τα δεξιά κάνουμε διαγραφή, ενώ με σύρσιμο προς τα αριστερά επεξεργασία.
Για να κρατήσετε αντίγραφο της βάσης δεδομένων στην αρχική οθόνη πατάτε τις 3 τελείες πάνω δεξιά και επιλέγετε backup.
Για επαναφορά της βάσης επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία επιλέγοντας restore και από τη λίστα επιλέγουμε το αρχείο bathmologiopro.db


  Βαθμολόγιο - στιγμιότυπο οθόνης   Βαθμολόγιο - στιγμιότυπο οθόνης   Βαθμολόγιο - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones