Μαθαίνω να διαβάζω - Γράμματα & Λέξεις

Ελληνική εκπαιδευτική εφαρμογή με τέσσερα παιχνίδια για την πρώτη ανάγνωση γραμμάτων και λέξεων από μικρά παιδιά:
- Στόχος του πρώτου παιχνιδιού είναι η αναγνώριση των ελληνικών γραμμάτων, αντιστοιχίζοντας εικόνες με γράμματα ή και το αντίστροφο
- Στο δεύτερο παιχνίδι γίνεται αναγνώριση λέξεων
- Στο τρίτο παιχνίδι γίνεται αντιστοίχιση μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων
- Στο τέταρτο παιχνίδι υπάρχει ένα κρυπτόλεξο για την αναζήτηση απλών λέξεων
Χαρακτηριστικά εφαρμογής
☆ Εξάσκηση στην αναγνώριση των ελληνικών γραμμάτων
☆ Παιχνίδι αντιστοίχισης πεζών και κεφαλαίων
☆ Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά  Μαθαίνω να διαβάζω - Γράμματα & Λέξεις - στιγμιότυπο οθόνης   Μαθαίνω να διαβάζω - Γράμματα & Λέξεις - στιγμιότυπο οθόνης   Μαθαίνω να διαβάζω - Γράμματα & Λέξεις - στιγμιότυπο οθόνης   Μαθαίνω να διαβάζω - Γράμματα & Λέξεις - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones