Κώδικες και Νόμοι

http://www.greekapps.info/2017/09/kodikes-nomoi.html#greekapps
Η εφαρμογή "Κώδικες και Νόμοι" αποτελεί την πρώτη ΜΗ-συνδρομητική βάση ελληνικών νόμων
Προσφέρει 3 δυναμικές δυνατότητες αναζήτησης που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των νομικών της πράξης αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. Το περιεχόμενο της είναι πλήρως επικαιροποιημένο και ανανεώνεται-εμπλουτίζεται διαρκώς. Περιλαμβάνεται Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Σύνταγμα, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας κ.ά. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής άμεσα με τους δημιουργούς έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το περιεχόμενο της.

Περιεχόμενο:
-Αστικός Κώδικας (Ν.4356/2015)
-Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν.4488/2017)
-Ποινικός Κώδικας (Ν.4478/2017)
-Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν.4478/2017)
-Β.Δ. 19.4/1.5.1835
-Β.Δ. 2/14.5.1835
-Σύνταγμα
-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.4369/2016)
-Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν.4465/2017)
-ΣΕΕ
-ΣΛΕΕ


Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones