Ψαλτικόν Τονάριον

Το "Ψαλτικόν Τονάριον" είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τονοδότης και ισοκράτης.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΝΟΔΟΤΗ/ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ!!
τονάριον [ἄ], τό, (τόνος) / φωνασκικόν ὄργανον, ᾦ τούς φθόγγους ἀναβιβάζουσιν / Πλούτ. Τ. Γράκχ. 2.
Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:
-Όμορφο περιβάλλον λειτουργίας με σεβασμό στην παράδοση.
-Διαθέτει όλη τη φυσική κλίμακα από τον κάτω Δι έως και τον πάνω Πα.
-Ομαλή μετάβαση από τη μια νότα στην άλλη.
-Καθόλου καθυστέρηση ανάμεσα στις νότες.
-Φυσικός ήχος.
-Επιλογή από τρείς έτοιμες φωνές: Φυσική φωνή, τόνος(όργανο) ή χορωδία.
-Δυνατότητα δημιουργίας νέων ήχων και φωνών με εισαγωγή αρχείων ήχου.
-Επιλογή έντασης της φωνής μέσα από το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο.
-Αλλαγή της τονικότητας της κλίμακας σε πραγματικό χρόνο.
-Δυνατότητα ανίχνευσης της τονικότητας από το μικρόφωνο!
-Η τονικότητα μπορεί να αλλάζει με βήμα ενός μορίου ή πολλών κάθε φορά.
-Δυνατότητα επιλογής της μέγιστης και της ελάχιστης τονικότητας.
-Δυνατότητα ισοστάθμισης των χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.
-Ευκολία στη χρήση. Δεν χρειάζεται να πατήσετε ξεχωριστό κουμπί για να σταματήσει η φωνή.
-Διαφορετική συμπεριφορά στη χρήση του ως τονοδότης και ως ισοκράτης. Ως τονοδότης η φωνή σταματάει μόλις αφήσετε το κουμπί. Ως ισοκράτης σταματάει όταν πατήσετε ξανά την ίδια νότα.
-Σε κατάσταση ισοκράτη μπορούν να εμφανίζονται μόνο οι χρήσιμες νότες, με μεγαλύτερα κουμπιά, ώστε να είναι πιο εύκολος ο χειρισμός.

Το "Ψαλτικόν Τονάριον" είναι ένα εργαλείο που πιστεύουμε και ελπίζουμε οτι θα βοηθήσει τους ψάλτες αλλά και τους σπουδαστές της Εκκλησιαστική μας μουσικής.

Αυτή είναι η δωρεάν έκδοση χωρίς διαφημίσεις και η οποία έχει τους εξής περιορισμούς:
-Κάποιες από τις νότες είναι απενεργοποιημένες.
-Εμφάνιση ειδικής οθόνης υπενθύμισης στην έναρξη του προγράμματος


  Ψαλτικόν Τονάριον (Δωρεάν) - στιγμιότυπο οθόνης   Ψαλτικόν Τονάριον (Δωρεάν) - στιγμιότυπο οθόνης   Ψαλτικόν Τονάριον (Δωρεάν) - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones