Προετοιμασία Εξετάσεων Ραδιοερασιτεχνών

http://www.greekapps.info/2017/10/blog-post.html#greekapps
Προετοιμαστείτε για την απόκτηση του Ελληνικού πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.
Η εφαρμογή αυτή βασίζεται στα ερωτηματολόγια που δίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
Η προετοιμασία γίνεται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής


- Study - Διαβάστε τις σωστές απαντήσεις
- Full - Όλες οι ερωτήσεις κάθε κεφαλαίου
- Random - Τυχαίες ερωτήσεις σε κάθε κεφάλαιο

Θα είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις όταν καταφέρετε να τελειώσετε τα διαγωνίσματα προσομοίωσης απαντώντας σωστά στο 80% των ερωτήσεων.


Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones