Υπολογισμός Κοπής Κουτιού

http://www.greekapps.info/2017/11/blog-post.html#greekapps
Αυτό το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις διαστάσεις κοπής ξύλων με τα μοναδικά ζητούμενα από την εφαρμογή το Πλάτος, Βάθος και Ύψος που θέλετε να έχει η κατασκευή καθώς επίσης και το πάχος του ξύλου που θα χρησιμοποιηθεί

Το πρόγραμμα θα σας δώσει τις διαστάσεις των ξύλων που θα πρέπει να δώσετε στον αρμόδιο για να κόψει τα ξύλα για να κατασκευάσετε το κουτί


  Υπολογισμός Κοπής Κουτιού - στιγμιότυπο οθόνης   Υπολογισμός Κοπής Κουτιού - στιγμιότυπο οθόνης


Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones