Θείον κι Ιερόν Ευαγγέλιον

http://www.greekapps.info/2017/11/theionkiieroneuaggelion.html#greekapps
Η παρούσα εφαρμογή δημιουργήθηκε με αγάπη και σύνεση για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα κείμενα που περιέχει είναι πιστή αντιγραφή από τα πρωτότυπα βιβλία

Το Ευαγγέλιο περιέχει με τη σειρά τα Ιερά Ευαγγέλια όπως αναγράφονται στο βιβλίο
Κατά Ιωάννην
Κατά Ματθαίον
Κατά Λουκάν
Κατά Μάρκον

Το Ψαλτήριο περιέχει τους ψαλμούς με την χρήση όπως τους έδωσε ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

Το προσευχητάρι περιέχει:
Ακολουθίες
Βασικές & Σύντομες Προσευχές
Ψαλμούς

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones