Εύρεση ΜΚΔ και ΕΚΠ

Η εφαρμογή υπολογίζει το ΕΚΠ και τον ΜΚΔ ν αριθμών. Μπορεί να φανεί
#

εξαιρετικά χρήσιμη σε μαθητές, δασκάλους, καθηγητές.

Δυνατότητες που ξεχωρίζουν:

- Εύρεση ΕΚΠ και ΜΚΔ ν αριθμών με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
- Εισαγωγή αριθμών φωνητικά.
- Ο χρήστης μπορεί να εισάγει απεριόριστο πλήθος αριθμών.
- Έξυπνη αναγνώριση εισόδου. Δεν χρειάζεται ο χρήστης να δηλώσει το πλήθος των αριθμών που θα εισάγει.
- Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με χρήση διαχωριστικού χιλιάδων, για καλύτερη αναγνωσιμότητα.
- Βελτιστοποιημένος αλγόριθμος υπολογισμού. Η εφαρμογή δεν καταναλώνει πόρους και εκτελείται ταχύτατα ακόμα και σε παλιές συσκευές.
- Στην είσοδο υποστηρίζονται ακέραιοι μέχρι και 9 ψηφία. Το ΕΚΠ που υπολογίζεται, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο!
- Υποστηριζόμενες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Εικόνα στιγμιότυπου οθόνηςΕικόνα στιγμιότυπου οθόνηςΕικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones