Παντομίμα με την παρέα

Παίξε το γνωστό παιχνίδι Παντομίμα με την παρέα σου
#

Χωριστείτε σε δύο ομάδες και αφήστε την φαντασία σας να κάνει όλη τη δουλειά.

Επιλέξτε με ποιες από τις τέσσερις κατηγορίες θέλετε να παίξετε από το μενού "Κατηγορίες".

Οι κατηγορίες είναι:

• Ταινίες

• Παροιμίες

• Επαγγέλματα

• Τραγούδια

Επιλέξτε τους γύρους κάθε παιχνιδιού, τη διάρκεια κάθε γύρου και τον ήχο από το μενού "Ρυθμίσεις".

Διαβάστε τους κανόνες του παιχνιδιού από το μενού "Κανόνες"Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones