Πλοηγός

Ο Πλοηγός είναι εφαρμογή πλοήγησης, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές
## #

 πληροφορίες για 450 Νησιά, 1150 Νησίδες, 500 Λιμένες, 450 Λιμενίσκους, 40 Μαρίνες, 150 Αλιευτικά Καταφύγια, 950 Ακρωτήρια, 65 Διαύλους, 250 Ναυτιλιακούς Κινδύνους, 900 Όρμους, 100 στενά, 150 Φάρους.. και περισσότερα, πάντα ενημερωμένη με τις τελευταίες οδηγίες προς ναυτιλλομένους

Η μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πλοηγηθεί πολύ γρήγορα σε σημεία ενδιαφέροντος και να διαβάσει Ναυτιλιακές Πληροφορίες όπως Οδηγίες Είσπλου, Αγκυροβόλια, Ασφάλεια, Τοπικά Προγνωστικά Καιρού, Ανέμους, Ρεύματα, Εφοδιασμό, Τοπικές Αρχές, Υγειονομική Περίθαλψη, Επικοινωνία, Κίνδυνοι, Καταφανή Σημεία και άλλες ναυτικές οδηγίες για περιοχές που πρόκειται να επισκεφτεί με την αξιοπιστία των επιτόπιων ερευνών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής Πλοηγός έγινε εφαρμογή πρότυπων μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογιών αιχμής του Διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, αναλύθηκαν με συστηματικό τρόπο οι έντυποι Πλοηγοί και σχεδιάστηκε ολοκληρωμένο Μοντέλο Δεδομένων το οποίο περιγράφει όλες τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των Ναυτικών Οδηγιών που περιγράφουν οι Πλοηγοί. Το Μοντέλο Δεδομένων είναι πρωτοποριακό καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχης λειτουργικότητας εφαρμογή smartphone σε άλλη χώρα του κόσμου που υπάρχουν καταγεγραμμένες Ναυτικές Οδηγίες (Waters ή Coastal Pilots).

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones