Ψευδογλώσσα - Εκμάθηση επεξεργασία και εκτέλεση κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού

Η Ψευδογλώσσα είναι η πρώτη Ελληνική εφαρμογή για Android που δίνει
##

τη δυνατότητα εκμάθησης, επεξεργασίας και εκτέλεσης κώδικα σε Ψευδογλώσσα και ΓΛΩΣΣΑ, τη γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει έναν αυτοσχέδιο διερμηνευτή, καθώς και πάνω από 100 μηνύματα αποσφαλμάτωσης κώδικα, που συντελούν στο να αποκτήσει ο χρήστης βαθύτερη αντίληψη των κανόνων προγραμματισμού.

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής
- Έχουν υλοποιηθεί και οι 2 εκδόσεις της Γλώσσας: Γλώσσα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και Ψευδογλώσσα (Αλγόριθμος)
- Φιλικό Περιβάλλον και Προσαρμόσιμη Διάταξη προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές
- Δεκάδες προεγκατεστημένα παραδείγματα, με ευρύτατο φάσμα δυσκολίας, από πολύ εύκολα έως και πολύ δύσκολα.
- Δυνατότητα Αποθήκευσης Προγραμμάτων από τον χρήστη (έκδοση Pro)
- Ελάχιστες, πολύ διακριτικά τοποθετημένες διαφημίσεις, με δυνατότητα αφαίρεσης (έκδοση Pro)
- Προαιρετική καθυστέρηση ανά εντολή, για να μπορεί να γίνει κατανοητή η εκτέλεση του προγράμματος.
- Επιλογή για Διάκριση ή όχι Πεζών και Κεφαλαίων

Χαρακτηριστικά Διερμηνευτή
- Πάνω από 100 μηνύματα αποσφαλμάτωσης κώδικα
- Έχουν υλοποιηθεί όλες οι γνωστές εντολές: Διάβασε, Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Γράψε, Δεδομένα, Αποτελέσματα, Αν, Αλλιώς, Αλλιώς_αν, Επίλεξε, Για, Όσο, Μέχρις_Ότου
- Έχουν υλοποιηθεί ν-διάστατοι πίνακες, χωρίς περιορισμό διαστάσεων.
- Υποπρογράμματα, Διαδικασίες, Συναρτήσεις και υπο-αλγόριθμοι στην Ψευδογλώσσα
- Επιτρέπεται η Αναδρομή στην Ψευδογλώσσα, ακόμη και στο κυρίως πρόγραμμα
- Εντολή Κάλεσε στην Ψευδογλώσσα

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones