Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών


Μέσω αυτής της εφαρμογής, ο αιμοδότης που έχει λογαριασμό χρήστη στο

##
Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών μπορεί να βλέπει τα στοιχεία του προφίλ του, τα στατιστικά του στοιχεία ως αιμοδότης, την ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη εφόσον έχει εκδώσει ή να αιτείται την απόκτηση μίας, καθώς και να ενημερώνεται για το πότε μπορεί να προσφέρει εκ νέου αίμα.

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών αποτελείται από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones