Ξερη ( Xeri Greek card game)

http://www.greekapps.info/2012/03/xeri-greek-card-game.html
Παίξτε το κλασσικό παιχνίδι ξερή εναντίον του κινητού σας.
Υποστηρίζει 4 επίπεδα δυσκολίας:

-Εύκολο επίπεδο.
-Μέτριο επίπεδο.
-Δύσκολο επίπεδο.
-Πολύ δύσκολο επίπεδο.
Και στατιστικά.


Ξερη ( Xeri Greek card game) - screenshotΞερη ( Xeri Greek card game) - screenshotΞερη ( Xeri Greek card game) - screenshotΞερη ( Xeri Greek card game) - screenshotiPhone Screenshot 1iPhone Screenshot 2https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xeri

https://itunes.apple.com/gr/app/ixere/id433855891?mt=8 

0 σχόλια:

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας