Νομοί της Ελλάδας - Ελληνικές Εφαρμογές - Greekapps

Νομοί της Ελλάδας

Νομοί της Ελλάδας (Prefectures of Greece)
Όλοι οι νομοί τις Ελλάδας μαζί με πληροφορίες για την πρωτεύουσα, τον πληθυσμό και την έκταση σε μορφή βιβλίου.