Μπιρίμπα Σκορ

Μετατρέψτε το τηλέφωνο ή το tablet σας σε πίνακα του σκορ μπιρίμπας! Δεν χρειάζεστε πλέον στυλό και χαρτί!
- Υποστηρίζει 2,3,4 και 6 παίχτες
- Ονόματα παιχτών και ομάδων
- Εμφανίζει αυτόματα το ποιος μοιράζει κάθε φορά

- Δυνατότητα αποθήκευσης


Μπιρίμπα Σκορ - screenshotΜπιρίμπα Σκορ - screenshotΜπιρίμπα Σκορ - screenshotΜπιρίμπα Σκορ - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theengineer.BuracoScoreBoard#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLnRoZWVuZ2luZWVyLkJ1cmFjb1Njb3JlQm9hcmQiXQ..

0 σχόλια:

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας