Γερμανικά Άρθρα (Artikel)

http://www.greekapps.info/2015/12/artikel.html#greekapps
Αυτή η εφαρμογή σας βοηθάει στην απομνημόνευση των γερμανικών άρθρων

 Η απλή δομή της δεν δημιουργεί σύγχυση και βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να αποστηθίσει με μεγαλύτερη ευκολία.Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones