Γερμανικά Άρθρα (Artikel)

Αυτή η εφαρμογή σας βοηθάει στην απομνημόνευση των γερμανικών άρθρων. Η απλή δομή της δεν δημιουργεί σύγχυση και βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να αποστηθίσει με μεγαλύτερη ευκολία.  Γερμανικά Άρθρα (Artikel) - στιγμιότυπο οθόνης   Γερμανικά Άρθρα (Artikel) - στιγμιότυπο οθόνης   Γερμανικά Άρθρα (Artikel) - στιγμιότυπο οθόνης   Γερμανικά Άρθρα (Artikel) - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.german.asterios.artikel

               
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones