Σύμβολα Καφεμαντείας

http://www.greekapps.info/2016/07/greek-style.html#greekapps
Η εφαρμογή "Σύμβολα Καφεμαντείας" είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή με πάνω από 450 ερμηνείες συμβόλων που εμφανίζονται στο φλιτζάνι μας
Με σκίτσα για όλα τα σύμβολα, αλλά και πάνω από 170 πραγματικά παραδείγματα από το πως εμφανίζονται αυτά τα σύμβολα στο φλιτζάνι μας.
Η εφαρμογή αυτή είναι φτιαγμένη με την πείρα των καφέ Ωκεανός που ασχολούνται με την ανάγνωση του φλιτζανιού στην πόλη της Θεσσαλονίκης από το 1995 και τα παραδείγματα προέρχονται από την εφαρμογή μας "Καφεμαντεία Greek Style" .
Με αυτή την εφαρμογή πλέον και πιο αρχάριος μπορεί να ερμηνεύσει και να εξασκήσει της δυνατότητες του στην ανάγνωση του φλιτζανιού.
Φυσικά για την πλήρη ανάγνωση και ερμηνεία του φλιτζανιού μας χρειάζεται εξάσκηση , πείρα αλλά και "χάρισμα" που πολλές φορές διαθέτουμε αλλά δεν γνωρίζουμε ....
  Σύμβολα Καφεμαντείας - στιγμιότυπο οθόνης   Σύμβολα Καφεμαντείας - στιγμιότυπο οθόνης   Σύμβολα Καφεμαντείας - στιγμιότυπο οθόνης   Σύμβολα Καφεμαντείας - στιγμιότυπο οθόνης             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones