ΣταυρόΛΕΞΟ

http://www.greekapps.info/2016/10/blog-post.html#greekapps
 Το ΣταυρόΛΕΞΟ είναι μια εφαρμογή που ως σκοπό έχει να διασκεδάσει
#

το χρήστη, ενώ την ίδια στιγμή αυτός εξασκεί το μυαλό του

Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
- Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σταυρολέξων. Τα σταυρόλεξα διακρίνονται σε 30, 20 και 15 στοιχείων.
- Ο χρήστης έχει δυνατότητα βοήθειας αν δεν γνωρίζει κάποια απάντηση
- Κάθε φορά που ο χρήστης ολοκληρώνει ένα σταυρόλεξο, τότε ξεκλειδώνεται το επόμενο
- Είναι offline
Αναβαθμίσεις:
Προστέθηκε κατηγορία παιχνιδιού με τίτλο "Εικονόλεξο".
- Βελτιώσεις απόδοσης
- Εικαστικές αλλαγές
- Μείωση μεγέθους εφαρμογής
UI/UX αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προστέθηκε νέα κατηγορία σταυρολέξων. Η νέα κατηγορία περιέχει σταυρόλεξα 15 στοιχείων και η μικρότερη λέξη έχει μήκος 6 γράμματα. Στην παρούσα φάση υπάρχουν διαθέσιμα 10 σταυρόλεξα στην εν λόγω κατηγορία και στο μέλλον θα προστεθούν και άλλα
Προστέθηκε μια ακόμη επιλογή με τίτλο "Άλλα" με την οποία ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον προγραμματιστή να επισκεφτεί τα κοινωνικά δίκτυα της εφαρμογής κτλ. Προστέθηκαν 5 νέα σταυρόλεξα 20 στοιχείων. Τα κουμπιά του πληκτρολογίου της εφαρμογής είναι αισθητά μεγαλύτεραΕικόνα στιγμιότυπου οθόνηςΕικόνα στιγμιότυπου οθόνηςΕικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones