Χάρτες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

http://www.greekapps.info/2017/10/stereaellada.html#greekapps
Οι «Χάρτες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» παρέχουν στους χρήστες τη
##

δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο γενικό τουριστικό χάρτη, που καλύπτει όλη τη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τον πεζοπορικό χάρτη του Τελέθριου όρους και έχουν σχεδιαστεί, με στόχο την διευκόλυνση του ταξιδιώτη στις οδικές περιηγήσεις του, την παρουσίαση διαδρομών στη φύση, καθώς και την άνεση και την ασφάλεια του ταξιδιού του, ακόμα και σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα:

 • Εύκολου εντοπισμού της τρέχουσας τοποθεσίας τους στον χάρτη, μέσω του GPS της mobile συσκευής τους

• Προβολής των Points of Interest (POIs) στον χάρτη & αναλυτική περιγραφή για κάθε σημείο ενδιαφέροντος

• Άμεσης & εύκολης μετάβασης μεταξύ του τουριστικού χάρτη Στερεάς Ελλάδας και πεζοπορικού χάρτη Τελέθριου όρους

• Πρόσβασης στο υπόμνημα του χάρτη

• Οffline περιήγησης στους χάρτες, για να τους έχουν διαθέσιμους στη συσκευή τους ανά πάσα στιγμή


  Χάρτες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαs - στιγμιότυπο οθόνης   Χάρτες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαs - στιγμιότυπο οθόνης   Χάρτες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαs - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones