Εικόνες Αγίων για Ατζέντα

Μια συλλογή από 431 εικόνες Αγίων που ενεργοποιεί στην εφαρμογή
# Ατζέντα και Ατζέντα Pro την προβολή εικόνας του Αγίου που εορτάζει στον ημεροδείκτη και στο μηνιαίο ημερολόγιο. Επιπλέον ενεργοποιεί 2 widgets για την εφαρμογή Ατζέντα Pro

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones