Διόδια

Αναζητήστε τώρα εύκολα και γρήγορα τα διόδια μεταξύ δύο οποιονδήποτε σημείων στην Ελλάδα. Με την βοήθεια του χάρτη μάθετε τα διόδια που θα βρείτε στην διαδρομή σας και υπολογίστε το κόστος για κάθε μια από τις διαθέσιμες κατηγορίες οχημάτων. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα αναζήτησης μέσω διάδρασης με τον χάρτη
- Click στο χάρτη για αφετηρία
- Long click στο χάρτη για προορισμό
Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης μέσω φόρμας, όπου δηλώνεται η κατηγορία μέσου και τα δύο σημεία.
Με την επιτυχή αναζήτηση εμφανίζονται στο χάρτη τα διόδια από τα οποία περνάει η διαδρομή καθώς και το συνολικό κόστος της επιλεγμένης κατηγορίας.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά ανάλογα την γλώσσα επιλογής του κινητού.

             
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones