Υπολογιστής εμβαδού και όγκου - Ελληνικές Εφαρμογές - Greekapps

Υπολογιστής εμβαδού και όγκου


Υπολογίστε το εμβαδόν ενός κύκλου από την ακτίνα. Υπολογίστε τον όγκο του κυλίνδρου από την ακτίνα και το ύψος. Υπολογίστε την περιοχή από το επίπεδο από το μήκος της πλευράς. Υπολογίστε τον όγκο του στερεού από το μήκος της πλευράς