Υπολογισμός Έκπτωσης


Συμπληρώστε την αρχική τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης και βρείτε αμέσως την τελική τιμή.
Ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές αλλά και τους επαγγελματίες!

Υπολογισμός Έκπτωσης - screenshotΥπολογισμός Έκπτωσης - screenshot