ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εργαστεί με την Κινητική ή τη Δυναμική Ενέργεια. Ανάλογα με την επιλογή του, μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες διαδικασίες:
- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κ): Ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτει ο χρήστης, μπορεί να υπολογίσει τη Μάζα, την Ταχύτητα ή την Κινητική Ενέργεια ενός αντικειμένου.
Σημείωση: Αν ο χρήστης γνωρίζει την ταχύτητα σε Km/h, η εφαρμογή την μετατρέπει εύκολα σε m/sec και στη συνέχεια καταχωρεί αυτόματα το αποτέλεσμα στο σχετικό πεδίο καταχώρησης.
- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (U): Ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτει ο χρήστης, μπορεί να υπολογίσει το Ύψος (h), τη Μάζα (m) ή τη Δυναμική Ενέργεια ενός αντικειμένου
Σημείωση: Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει το Βάρος, η εφαρμογή το υπολογίζει εύκολα από τη μάζα (m) και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) και στη συνέχεια καταχωρεί αυτόματα το αποτέλεσμα στο σχετικό πεδίο καταχώρησης

  ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - στιγμιότυπο οθόνης   ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - στιγμιότυπο οθόνης   ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - στιγμιότυπο οθόνης   ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - στιγμιότυπο οθόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρώτα επιλέξτε προφίλ "Υποβολή σχολίου ως" και μετά γράψτε το σχόλιό σας

Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones