Διακοπόμετρο

http://www.greekapps.info/2017/12/blog-post.html#greekapps
Αντίστροφη μέτρηση για διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού
#


Ειδικές κατηγορίες:

Μαθητής: Καταγραφή απουσιών, αντίστροφή μέτρηση για τρίμηνο - τετράμηνο.
Φοιτητής: Καταγραφή αριθμού εναπομείναντων μαθημάτων, αντίστροφη μέτρηση για έναρξη εξεταστικής.
Εργαζόμενος: Καταγραφή αριθμού αδειών, αντίστροφη μέτρηση έναρξης άδειας

  Διακοπόμετρο - στιγμιότυπο οθόνης   Διακοπόμετρο - στιγμιότυπο οθόνης   Διακοπόμετρο - στιγμιότυπο οθόνης
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones